ویزای اقامت دائم و موقت استرالیا برای والدین ۱۰۳-۱۴۳-۱۷۳

ویزای اقامت دائم و موقت استرالیا برای والدین ۱۰۳-۱۴۳-۱۷۳

پدر و مادر شهروند استرالیا، دارنده اقامت دائم و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند امکان دارد واجد شرایط برای ویزا پدر و مادر باشند.
متقاضیان باید آزمون "تعادل خانواده" که به معنی آن است که حداقل 50 درصد از فرزندان مقیم دائم استرالیا و یا شهروند استرالیا باشند و اسپانسر (حمایت کننده) باید به مدت حداقل 2 سال قبل از تسلیم حمایت در استرالیا زندگی کرده باشد. سن اسپانسر باید بیش از 18 سال باشد.
این نوع ویزا شامل دو نوع ویزا عادی والدین و یا ویزا مشارکت مالی والدین میباشد.از آنجا که تعداد ویزا والدین هر سال بر اساس برنامه های موجود به شدت محدود شده است، زمان پردازش در این نوع ویزا می تواند چندین سال بطول بیانجامد.
این ویزا برای والدین شهروند و یا مقیم دائم استرالیا که آنها را حمایت کرده است ویزا اقامت دائم است و دارندگان این ویزا از مزایا و امتیازات از قبیل اجازه کار، اجازه تحصیل و دریافت مراقبت های بهداشتی یارانه از طریق Medicare  را دارا میباشند.
پس از زندگی در استرالیا به مدت 4 سال متقاضیان با داشتن شرایط لازم حق درخواست شهروندی را نیز خواهند داشت.

ویزای والدین زیرگروه 103:
واجدین شرایط این ویزا والدینی هستند که فرزندشان شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطی است که در استرالیا اقامت دارد.
اخذ تأیید این ویزا می تواند تا 13 سال بطول انجامد.

شرایط مورد نیاز جهت اخذ این ویزا:
• اسپانسر داشته باشید
• نیمی از فرزندان شما مقیم دائم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم در استرالیای شما از تعداد فرزندان شما که مقیم دائم کشورهای دیگر می باشند بیشتر باشد
• آمادگی انتظار در صف جهت اخذ ویزا را داشته باشید
متقاضیان بایستی تحت اسپانسری فرزند خود قرار گیرند. اسپانسر (فرزند مقیم) بایستی دو سال قبل از ثبت درخواست برای این ویزا به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد. شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.
این ویزا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید. با داشتن این ویزا شما می توانید:
• در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
• در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
• از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
• درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
• اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
• تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید

شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
• همسر شما (رسمی یا غیررسمی)
• فرزندان شما یا همسرتان
• دیگر خویشاوندان وابسته
ویزای اقامت موقت والدین (173):
این ویزا به والدینی که فرزندشان شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطی است که در استرالیا اقامت دارد، اجازه میدهد تا دو سال در استرالیا زندگی کنند.
شما می توانید به صورت جداگانه جهت ویزای دائم والدین کمک کننده (زیرگروه 143) اقدم کنید تا بتوانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.
شرایط مورد نیاز جهت اخذ این ویزا:
• اسپانسر داشته باشید
• نیمی از فرزندان شما مقیم دائم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم در استرالیای شما از تعداد فرزندان شما که مقیم دائم کشورهای دیگر می باشند بیشتر باشد
• آمادگی پرداخت هزینه های بیشتری جهت روند سریعتر اخذ ویزا داشته باشید
ویزای شما از نوع موقت است و قابل تمدید یا تجدید نمی باشد. بعد از رسیدن در استرالیا، شما می توانید ظرف 2 سال جهت اخذ ویزای والدین کمک کننده دائم (زیرگروه 143) اقدم کنید.
متقاضیان بایستی تحت اسپانسری فرزند خود قرار گیرند. اسپانسر بایستی دو سال قبل از ثبت درخواست برای این ویزا به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد. شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.
با داشتن این ویزا شما و اعضاء خانواده تان می توانید:
• تا دو سال در استرالیا اقامت داشته باشید
• در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
• از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
شما می توانید در درخواست ویزای خود، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
• همسر شما (رسمی یا غیررسمی)
• فرزندان شما یا همسرتان
• دیگر خویشاوندان وابسته

ویزای اقامت دائم والدین (143)
ویزای 143 استرالیا یک ویزای اقامت دائم استرالیا است که به متقاضی این اجازه را می‌دهد که به مدت نامحدود در استرالیا زندگی کند. برای دریافت ویزای 143 استرالیا از دو مسیر درخواست مستقیم و غیرمستقیم می‌توان اقدام کرد. در مسیر درخواست مستقیم، فرد برای تشکیل پرونده می‌بایست مبلغ 4155 دلار و هنگام صدور ویزا نیز مبلغ 43600 دلار استرالیا پرداخت کند. مسیر غیرمستقیم برای افرادی است که ویزای اقامت موقت استرالیا از طریق ویزای 173 استرالیا را دریافت کرده‌اند و تا قبل از مدت 2 ساله‌ی این ویزا برای اقامت دائم استرالیا اقدام نموده‌اند، در این حالت هنگام تشکیل پرونده مبلغ 3695 دلار استرالیا و هنگام صدور ویزا 19420 دلار پرداخت می‌نمایند.
 
شرایط لازم برای ویزای 143 استرالیا
شما باید یک اسپانسر داشته باشید . متقاضیان بایستی تحت اسپانسری فرزند خود قرار گیرند. اسپانسر بایستی دو سال قبل از ثبت درخواست برای این ویزا به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
دارای ویزای والدین استرالیا 173 باشید.
بیش از نیمی از فرزندان متقاضی باید مقیم دائم استرالیا باشند.
 
مزایای ویزای 143 استرالیا
ویزای 143 استرالیا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید.
اقامت دائم استرالیا
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید.
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top