فرم ارزشیابی برای ویزا های سرمایه گذاری و تجاری

مشخصات متقاضی

نام و نام خانوادگی:

جنسیت:

تاریخ تولد:

وضعیت تاهل:

شماره تماس:

ایمیل:
اطلاعات تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:
وضعیت زبان انگلیسی

سطح زبان انگلیسی:

آیا در امتحان زبان انگلیسی شرکت کرده اید؟


سوابق کسب و کار

نوع کسب و کار

تاریخ تاسیس کسب و کار:

درصد سهام در کسب یا سرمایه گذاری:

میزان دارایی خالص در سال 98 به تومان:

میزان گردش مالی در سال 98 به تومان:


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top