خدمات جامع و تخصصی ما جهت مهاجرت به استرالیا

نیروی محرکه ما به عنوان یک مشاوره و مجری در برنامه ریزی برای مهاجرت به استرالیا ارائه خدمات حرفه ای، کارآمد، با صرفه ، موثر و اخذ نتایج موفقیت آمیز در پرونده های ویزای اقامت استرالیا میباشد.

خدمات جامع و تخصصی ما شامل موارد ذیل است:

• ارائه مشاوره های حرفه ای توسط کارشناسان با تجربه، تحصیل کرده و آشنا به آخرین تغییرات و قوانین مهاجرت به استرالیا بصورت تلفنی،حضوری و کاملا خصوصی.
• ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضیان برای تشخیص، تطبیق و تعیین مناسب ترین نوع ویزا
• مشاوره در ارائه دقیق مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده های " آماده تصمیم گیری"
• مشاوره ، راهنمائی و تکمیل فرم ها و پرسشنامه های لازم
• ارائه به موقع تمامی اسناد و مدارک به مقامات مربوطه برای تشکیل پرونده.
• ارتباط با وزارت امور داخلی استرالیا و یا سایر ادارات و مراکز ذیربط از طریق پردازش درخواستنامه ها و پیگیری آخرین وضعیت پرونده ها
• ارائه گزارش و در جریان گذاشتن متقاضیان از وضعیت و فرایند پرونده آنها

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top