سازمان ارزشیابی VETASSESS

سازمان ارزشیابی VETASSESS

سازمان VETASSESS یکی از مهمترین سازمانهای ارزشیابی آموزشهای فنی و حرفه ای در استرالیا است. این سازمان در مسیر دستیابی به اهداف و تبیین آموزش و ارزشیابی مهارت افراد، آموزشگاه ها، و گروه های صنعتی در سراسر جهان نقش بسزائی دارد.


بخش خدمات مشاوره ای سازمان VETASSESS تحقیقات آموزشی، ارزیابی و توسعه و تکمیل پروژه ها را عهده دار است. تیم مشاوران این سازمان در تعیین سیاستها و توسعه محصولات، انجام مذاکرات، مدیریت پروژه و توصیه درمورد طیف وسیعی ازمسائل مربوط به ارزیابی، آموزش و پرورش نقش بسزائی دارند.
سازمان ارزشیابی  VETASSESS در فرایند درخواست و تشکیل پرونده های مهاجرت مهارتی که بر اساس کسب امتیاز هستند، مسئولیت ارزشیابی و معادل سنجی مهارت متقاضیان و مشاغل آنها را بعهده دارد.
در سازمان ارزشیابی VETASSESS مشاغل به دو دسته مشاغل عمومی حرفه ای و مشاغل فنی و حرفه ای تقسیم شده اند. پیش از اقدام و تشکیل پرونده در سازمان ارزشیابی VETASSESS باید نوع حرفه و شغل تعیین گردد.
شرایط لازم برای اقدام از سازمان  VETASSESS:   
• متقاضی باید شهروند و یا اقامت دائم کشوری بغیر از استرالیا باشد.
• متقاضی باید قصد داشته باشد برای یکی از ویزا های مهاجرت از طریق مهارت، حمایت کارفرما، حمایت منطقه ای و یا ویزای موقت 485 فارغ التحصیلان دانشگاه های استرالیا و یا ویزای زیر کلاس موقت 482 کار اقدام نماید.
• متقاضی باید دارای مدرک حداقل کارشناسی در حوزه کاملا مرتبط با حرفه خود را دارا باشد.
( البته بعضی از مشاغل با مدرک معادل کاردانی یا دیپلم استرالیا نیز ارزیابی می شوند. )
• متقاضی باید حداقل یکسال سابقه کار در 5 سال گذشته داشته باشد. که با حرفه ی خود کاملاً مرتبط باشد.
( بعضی از مشاغل نیاز به 2 سال سابقه کار در 5 سال اخیر می باشند. )

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top