لیست جدید مشاغل ایالت NSW برای ویزاهای 190 و 491

 

 


🔻🔻🔻

ایالت NSW لیست مشاغل خود را برای اسپانسری ویزا های 
مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱ اعلام کرد.

📍این اسپانسری در حال حاضر برای متقاضیانی می باشد که در خاک استرالیا (ایالت NSW) هستند.

🔻لینک لیست مشاغل ویزای ۱۹۰:

https://www.business.nsw.gov.au/live-and-work-in-nsw/visas-and-immigration/skilled-visas/nsw-skilled-occupations-list

🔻لینک لیست مشاغل ۴۹۱:

https://www.business.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/339382/491_Occupation_List_dot.pdf

#دروازه_طلایی_آسیا #اقامت #استراليا #ویزا #ایالت #نیوساوت_ولز #مهارت #مهاجرت #مهاجرت_آسان 

#goldengateofasia #visa #immigration #australia #state #nsw #skill #190 #491

  • ویزای اقامت استرالیا
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top