تغییرات پیشنهادی سایت Pearson در خصوص آزمون PTE

🔻🔻🔻
امروز مؤسسه پیرسون برگزار کننده آزمون PTE، مقاله ای را به نمایش گذاشت که بر اساس آن پیشنهاد تغییر در معادل سازی نمراتPTE نسبت به آزمون آیتلس را مطرح نمود. البته این خبر هنوز مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا نمی باشد.
بر این اساس پیرسون پیشنهادات زیر را مطرح نموده است:

‏PTE 23 معادل IELTS 4.5
‏PTE 46 معادل IELTS 6
‏PTE 66 معادل IELTS 7
‏PTE 84 معادل IELTS 8 
 
 لازم به ذكر است كه این خبر به صورت رسمی از سمت اداره مهاجرت استرالیا تایید نشده است. در صورتی که این تغییرات به تایید رسمی اداره مهاجرت استرالیا برسد ، شرکت دروازه طلایی آسیا مراتب را از طریق همین تریبون به اطلاع متقاضیان محترم مهاجرت به استرالیا خواهد رساند.

  • ویزای اقامت استرالیا
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top