راند دوم دعوتنامه ایالت استرالیای جنوبی برای ویزاهای 188 و 132

ایالت استرالیای جنوبی SA برای ویزاهای سرمایه گذاری 188 و 132 تا 23 نوامبر 2020 لیست EOI خود را باز کرده است.


کسانی که در این بازه زمانی EOI خود را ثبت بکنند در بازه ی زمانی 24 نوامبر تا 4 دسامبر دعوتنامه اولیه خواهند گرفت.


یکی از شروط این ایالت قبل از صدور ویزا دیدار حضوری از این ایالت می باشد که به خاطر شرایط کرونا می توان به صورت مجازی این دیدار را انجام داد.


پس از برداشتن محدودیت های ورود، متقاضی بایستی حد اکثر تا 6 ماه یک سفر جهت دیدار حضوری از ایالت انجام دهد.

  • ویزای اقامت استرالیا
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top