محدودیت ورود به استرالیا برای دارندگان ویزای 188 برداشته شد

با اعلام سایت رسمی اداره مهاجرت استرالیا
از امروز محدودیت ورود به استرالیا برای
دارندگان ویزای تجاری ۱۸۸ برداشته شد.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top