باز شدن لیست مشاغل ایالت NSW برای ویزای 491

ایالت NSW از امروز لیست مشاغل خود را برای ویزای ۴۹۱ برای کسانی که داخل خاک استرالیا هستند و در لیست newstream1 میباشند باز کرد.
لینک:
https://www.business.nsw.gov.au/live-and-work-in-nsw/visas-and-immigration/skilled-work-regional-visa-subclass-491#.Xub9L0QRoi0.telegram
Skilled Work Regional visa (subclass 491) - Live & Work in New South Wales

  • ویزای اقامت استرالیا
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top