بازنگری در لیست مشاغل مهاجرت از طریق مهارت

طبق اعلام وزارت کار ، لیست جدید  مشاغل مهاجرت در ماه مارس 2020 منتشر می شود

طبق اعلام وزارت کار ، لیست جدید  مشاغل مهاجرت در ماه مارس 2020 منتشر می شود.

در تاریخ 4 سپتامبر 2019 ، وزارت کار ، مهارت ، مشاغل کوچک و خانوادگی ، بررسی لیست مشاغل مهاجرت از طریق مهارت را آغاز کرد.

این وزارت اکنون بررسی سالانه در لیست مشاغل حرفه ای مهاجرت را آغاز کرده است تا اطمینان حاصل کند آنها منعکس کننده نیازهای واقعی مهارت در سراسر استرالیا هستند.

 

مرحله اول این فرآیند شامل ملاقات با ذینفعان ، صنایع و گروههای ذینفع در سراسر کشور برای کسب اطلاعات در مورد بازار کار استرالیا و کمبود مهارت است. مشاغل پس از آن پرچم گذاری شده و در یک بولتن منتشر می شوند که در لیست های کوتاه مدت و میان مدت افزوده ، حذف یا تغییر می یابند. برنامه ریزی ها نشان می دهد که این بولتن باید در دسامبر 2019 منتشر شود.

 

این وزارتخانه همچنین مایل به شناسایی مشاغل جدید یا نوظهور است که هنوز در طبقه بندی آماری استرالیا و نیوزلند گنجانده نشده است.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top