سازمان TRA (Trades Recognition Australia)

سازمان TRA (Trades Recognition Australia)

مسئولیت ارزیابی بیش از 130 رشته فنی را برعهده دارد. افرادی که با مدارک فنی و حرفه ای قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای مهارتی (Skill Worker) را دارند، باید ابتدا مدارک خود را توسط سازمان TRA ارزیابی کنند.
متقاضیانی که قصد ارزیابی مدارک خود را با هدف مهاجرت از طریق ویزاهای نیروی متخصص دارند در صورت داشتن پاسپورت از یکی از کشورها و یا مناطق خاص (SARs) مورد تایید سازمان و اثبات داشتن سابقه کاری، می توانند با استفاده از برنامه  Offshore Skills Assessment Program  (OSAP) مدارک خود را ارزیابی کنند. دو شرط لازم برای ارزیابی مدارک متقاضیان از طریق  OSAP ، موجود بودن شغل مورد نظر متقاضی در لیست مشاغل  OSAP و نیز موجود بودن نام کشور فرد متقاضی در لیست کشورهای قابل پذیرش آن شغل می باشد.در صورت دارا بودن شرایط مذکور، مدارک متقاضیان بسته به داشتن مدرک فنی و حرفه ای استرالیایی و یا غیر استرالیایی، از یکی از دو روش برنامه OSAP ، زیر نظر دانشگاه ویکتوریا بررسی خواهد شد.در صورتی که شرایط متقاضی شامل حداقل یکی از دو شرط بالا نباشد، پرونده وی باید زیر نظر اداره مهاجرت از برنامه (MSA) Migration Skills Assessment  ارزیابی شود.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top