نحوه امتیاز بندی جهت اخذ ویزای مهارت

در این خبر به نحوه امتیازبندی جهت اخذ اقامت کشور استرالیا از طریق کار، تخصص، مهارت و حرفه می پردازیم.

 سن18-24 سال25
25-32 سال30
33-39 سال25
40-44 سال15

45-49 سال (به عنوان کمک کننده امتیاز همسر می تواند اقدام کند)

 

 
 نمره‌ی زبان نمره‌ی 6 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و ibT معادل0
 نمره‌ی 7 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و ibT معادل10

 نمره‌ی 8 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و ibT معادل

 

20

 

 سابقه کار خارج از استرالیا سه سال سابقه کار مرتبط5
 پنج سال سابقه کار مرتبط10

هشت سال سابقه کار مرتبط

 

15

 

 سابقه کار داخل استرالیا یک سال سابقه کار مرتبط5
 سه سال سابقه کار مرتبط10
 پنج سال سابقه کار مرتبط15

 هشت سال سابقه کار مرتبط

 

20

 

 مدرک تحصیلیدکتری20
 فوق لیسانس و لیسانس15

فوق دیپلم و مدارک افتخاری معادل

 

10

 

تحصیل در استرالیا

هر مدرک تحصیلی که داخل استرالیا صادر شود

 

5

 

 دیگر فاکتورهاامتیاز همسر5
مدرک مترجمی ناتی5

تحصیل در مناطق کم‌جمعیت استرالیا

 

5

 

 اسپانسری اسپانسری ایالتی برای ویزای 1905
اسپانسری خویشاوندی و مناطق دور‌افتاده برای ویزای 48910
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top