ویزای سرمایه گذاری در استرالیا

اخذ اقامت استرالیا از طریق سرمایه گذاری

ویزاهای مهارت کسب و کاربخشی از گروه ویزا های مهارتی هستند که برای افراد با تجربه و دارای مهارت در کسب و کار و یا سرمایه گذاری برای مهاجرت وجود دارند. 

بیشتر ویزاهای مهارت کسب و یا کار در دو مرحله میباشند. در مرحله اول متقاضی برای ویزای موقت قابل تبدیل به ویزای دائم اقدام کرده و چنانچه شرایط لازم را کسب کرده باشند میتوانند برای ویزای دائم اقدام نمایند، ادامه مطلب... 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top