خدمات تخصصی ما در رابطه با ویزاهای نوآوری و سرمایه گذاری در استرالیا زیر گروه 188 و 132

ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری زیر گروه 132و 188 بخشی از برنامه ریزی برای نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری در استرالیا است. ویزا استعداد کسب و کار - زیر گروه 132ویزا اقامت دائم است و ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری زیر گروه 188 ویزا 4 ساله اقامت موقت است که تحت شرایط خاص قابل تبدیل به اقامت دائم است. هر یک از این ویزا ها باید از حمایت ایالتی و یا منطقه ای برخوردار باشند. 

این ویزا ها برای صاحبان کسب و یا تجارت و یا سرمایه گذاران بوده و متقاضیان آنها باید از استعداد و سوابق موفق اداره کسب و یا تجارت ،کار آفرینی و یا سرمایه گذاری برخوردار باشند. برای تشکیل پرونده این ویزا نیاز به ارائه (Expression of Interest)  یا درخواست نامه اظهار تمایل برای مهاجرت در سیستم Skill Select  میباشد.
خدمات تخصصی ما:
• ارزیابی و بررسی تطبیق پذیری متقاضی با شرایط وزارت امور داخلی دولت استرالیا در رابطه با ویزا های سرمایه گذاری و نوآوری
• برگذاری جلسات متعدد توجیهی و ارائه راهنمایی های لازم برای جمع آوری اسناد و مدارک
• تهیه و تنظیم طرح توجیهی (Business Plan)  با توجه به نوع فعالیت متقاضی و مبتنی بر آخرین آمار و اطلاعات نوع کسب در استرالیا
• جمع آوری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز
• راهنمایی و مشاوره های لازم در زمینه ارزیابی دارایی ها و تهیه اسناد و مدارک مالی
• ارسال EOI  به ایالت مربوطه
• ارائه سریع و به موقع تمامی اسناد و مدارک به مقامات مربوطه ایالت و یا منطقه برای تشکیل پرونده و اخذ دعوتنامه از وزارت امور داخلی دولت استرالیا (DHA )
• ارائه سریع و به موقع تمامی اسناد و مدارک به وزارت امور داخلی دولت استرالیا برای تشکیل پرونده
• ارائه گزارش و در جریان گذاشتن متقاضیان از وضعیت و فرایند پرونده آنها

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top