خدمات تخصصی ما در رابطه با اخذ حمایت اسپانسر ایالتی استرالیا

اخذ حمایت (اسپانسری) ایالتی و یا منطقه ای بخشی از خدمات کلی ما در ارتباط     با تشکیل پرونده در وزارت امور داخلی استرالیا(DHA)  برای اخذ ویزا های اقامت می باشد. حمایتهای ایالتی و منطقه ای بر مبنای نیاز هر ایالت و یا منطقه تعیین می شوند. 

هر ایالت و یا منطقه لیست مشاغل مورد نیاز و شرایط پذیرش و صدور حمایت و یا اسپانسری خود را هر از چند گاه به روز کرده و اعلام میکنند. ایالت ها و مناطق بر اساس قوانین وضع شده که از طرف وزارت امور داخلی استرالیا اعلام می شود مجاز به صدور حمایت (اسپانسری) برای ویزا های 491 و یا 190 مهاجرت از طریق مهارت میباشند. با توجه به اینکه صدور دعوتنامه برای تشکیل پرونده پس از اعلام حمایت از طرف ایالت و یا منطقه مربوطه از طریق Skill Select و وزارت امور داخلی استرالیا (DHA)  صادر میشود مدت زمان تشکیل پرونده در اداره مهاجرت پس از اخذ دعوتنامه فقط 60 روز است.
خدمات تخصصی ما:
• ارزیابی و بررسی تطبیق پذیری متقاضی با شرایط حمایت (اسپانسری) ایالتی و یا منطقه ای و وزارت امور داخلی دولت استرالیا.
• ارائه اطلاعات به روز درباره لیست مشاغل و شرایط ایالت ها و مناطق و ارزیابی تطبیق پذیری متقاضی با شرایط اعلام شده
• ارسال EOI به ایالت مربوطه
• ارائه سریع و به موقع تمامی اسناد و مدارک به مقامات مربوطه ایالت و یا منطقه برای تشکیل پرونده
• ارائه گزارش و در جریان گذاشتن متقاضیان از وضعیت و فرایند پرونده آنها

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top