انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)

انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)

انجمن کامپیوتر استرالیا  (ACS) یکی از سازمانهای ارزشیابی مهارت برای ویزا های کار و ویزا های اقامت از طریق مهارت است. این سازمان مشابه سایر سازمانهای ارزشیابی در استرالیا دارای دستورالعمل و خط مشی تعیین شده از طرف مقامات برنامه ریزی این سازمان میباشد. در ذیل مختصری از این روش و خط مشی فرایند ارزشیابی مهارت این سازمان ارائه شده است.
متقاضیان ارزیابی توسط انجمن کامپیوتر استرالیا در 3 گروه فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر( کارشناس سخت افزار و نرم افزار) , فارغ التحصیلان دارنده مدرک کارشناسی غیر از گروه کامپیوتر و دارندگان مدرک دیپلم و مدارک مایکروسافت امکان ارزیابی خواهند داشت.

سوابق کاری و مدارک تحصیلی طبق دفترچه راهنمای متقاضیان
 (skills Assessment Guidelines for Applicants) و جدول  Summary of criteria ارزیابی خواهد شد.
متقاضیان دارنده مدرک کارشناسی یا بالاترICT
• اگر مدرک ارائه شده به عنوان  ICT Major ارزیابی شود و کاملا مرتبط با عنوان شغل انتخابی باشد 2 سال سابقه کار مرتبط در 10 سال گذشته و یا 4 سال سابقه کار مرتبط از کل مجموع سوابق کاری برای ارزیابی نیاز خواهد بود.
• اگر مدرک ارائه شده به عنوان  ICT Major ارزیابی شود ولی کاملا مرتبط با عنوان شغل انتخابی نباشد 4 سال سابقه کار مرتبط از کل مجموع سوابق کاری برای ارزیابی نیاز خواهد بود.
• اگر مدرک ارائه شده به عنوان  ICT Minor ارزیابی شود و کاملا مرتبط با عنوان شغل انتخابی باشد 5 سال سابقه کار مرتبط در 10 سال گذشته و یا 6 سال سابقه کار مرتبط از کل مجموع سوابق کاری برای ارزیابی نیاز خواهد بود.
• اگر مدرک ارائه شده به عنوان  ICT Minor ارزیابی شود ولی کاملا مرتبط با عنوان شغل انتخابی نباشد 6 سال سابقه کار مرتبط از کل مجموع سوابق کاری برای ارزیابی نیاز خواهد بود.
متقاضیان دارنده مدرک دیپلم و مدارک مایکروسافت (MCSE, MCSD, MCITP)  یا سیسکو ( ( CCNP, CCPD, CCIE, CCDE, CCA 
• اگر مدرک دیپلم یا مدارک مایکروسافت عنوان ICT Major ارزیابی شوند و کاملا مرتبط با عنوان شغل انتخابی باشد 5 سال سابقه کار مرتبط در 10 سال گذشته و یا 6 سال سابقه کار مرتبط از کل مجموع سوابق کاری برای ارزیابی نیاز خواهد بود.
• اگر مدرک دیپلم یا مدارک مایکروسافت عنوان  ICT Majorارزیابی شود ولی کاملا مرتبط با عنوان شغل انتخابی نباشد 6 سال سابقه کار مرتبط از کل مجموع سوابق کاری برای ارزیابی نیاز خواهد بود.
متقاضیان دارنده مدرک کارشناسی غیر از مهندسی کامپیوتر( Non ICT)
• اگر مدرک تان به عنوان مدرک کارشناسی ارزیابی گردد اما مرتبط با ICT  نباشد 6 سال سابقه کار مرتبط از کل مجموع سوابق کاری برای ارزیابی نیاز خواهد بود. به علاوه اینکه در این پروسه بایستی تحت عنوان Recognition of Prior Learning (RPL)  ارزیابی گردید.
متقاضیانی که صرفا متکی به سابقه کار میباشند (  Recognition of Prior Learning)
• متقاضیانی که تحصیلات عالیه ندارند, به 8 سال سابقه کار مرتبط از کل مجموع سوابق کاری برای ارزیابی نیاز خواهد داشت. به علاوه اینکه در این پروسه تحت عنوان Recognition of Prior Learning (RPL)  ارزیابیخواهند شد.
RPL  یا Recognition of Prior Learning چیست؟
این گزینه در مورد متقاضیانی مصداق خواهد داشت که در رشته ای غیر از ICT  تحصیل کرده اند یا متقاضیانی که دارای تحصیلات عالیه نیستند و صرفا با مدرک دیپلم و یا سوابق کاری ارزیابی مهارت می شوند. متقاضیان با مدرک کارشناسی غیر مرتبط و غیر ICT  به 6 سال و سایرین به 8 سال سابقه کار کاملا مرتبط با ICT نیاز خواهند داشت. این متقاضیان لازم است بغیر از تهیه مدارکی که با ACS  مشترک است 2 پروژه نیز تهیه , تنظیم و ارائه نمایند.
سطح مهارت مورد نیاز  Met Date
متقاضیان در ارزیابی سوابق کاری شان توسط انجمن کامپیوتر استرالیا با 2 مقوله Skill Level  و Skill Employment  مواجه می باشند . عبارت Met Date  زمانی است که متقاضی فارغ تحصیل شده و به عنوان کارشناس موفق به اخذ مدرک کارشناسی شده است. لذا سوابق کاری قبل از Met date تحت عنوان Skill Level منظور خواهد شد که لازمه ارزیابی است اما جزء Skill Employment  منظور نخواهد گردید. کلیه سوابق کاری متقاضی بعد از Met Date  تحت عنوان Skill Employment  تلقی خواهد شد که به وی امتیاز خواهد داد. سوابق کاری که لازمه ارزیابی می باشند ( 2 , 4, 6 و یا 8 سال) به عنوان Skill Employment  منظور نخواهد گردید.
در مجموع ACS  در پروسه ارزیابی مهارتها و بحث Met Date  , تاریخ اخذ آخرین مدرک که همان نزدیکترین به زمان درخواست متقاضی می باشد را مورد توجه قرار خواهد داد.
آخرین اخبار و اعلان انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)
• از سال 1390 انجمن کامپیوتر استرالیا تحت عنوان خدمات توصیه رایگان برای متقاضیانی که کد انتخابی شان متناسب با مدر کشان نیست ارائه نموده است اما به دلیل اینکه اجرای این سرویس با توجه به افزایش تعداد متقاضیان زمان بر و هزینه بر می باشد انجمن برای ارائه این سرویس از دی ماه 1393 اقدام به دریافت 200 دلار استرالیا تحت عنوان Recommendation Fee  نموده است که قبل از اعلام نتیجه به متقاضی اعلام می شود که وی در صورت تمایل این مبلغ را پرداخت و متعاقباً بنا به توصیه انجمن اقدام خواهد نمود.
• برخی از متقاضیان با تعداد زیادی از مدارک تحصیلی و سوابق شغل اقدام به ارزیابی و درخواست بررسی می کنند از آنجا که این پروسه در مقایسه با متقاضیانی که با تعداد کمی از مدارک اقدام میکنند زمان بر تر است انجمن از متقاضیانی که با بیش از 8 مدرک در مجموع مدرک تحصیلی و سوابق کاری اقدام میکنند از هر مدرک اضافه بر 8 مدرک 50 دلار استرالیا اخذ خواهد نمود.
درخواست  Appealو  Review
ظرف60 روز از تاریخ نتیجه ارزیابی , چنانچه متقاضی از نتیجه ارزیابی ناراضی باشد یا مایل به تغییر کد انتخابی باشد یا مدارکی را بخواهد اضافه نماید میتواند درخواست بازبینی نماید که در این صورت هزینه ای به عنوان هزینه مرور مدارک مورد نظر خواهد پرداخت. این مبلغ قابل استرداد نخواهد بود. چنانچه در نتیجه ارزیابی اشتباهی صورت گرفته باشد و متقاضی خواهان بررسی مجدد باشد همان هزینه را خواهد پرداخت که اگر ارزشیابی تصحیح شود این مبلغ به متقاضی مسترد خواهد شد.
زمان ارزیابی در  ACS 
پروسه ارزیابی تا پیش از سال 1392 به مدت 12 هفته کاری بود اما از سال 1393 به بعد این پروسه به 8 الی 10 هفته کاری کاهش یافته است.
تغییرات جدید این انجمن در خصوص سوابق کاری از سپتامبر 2019 اعمال شد که در آن علاوه بر فیش حقوقی ، پرینت واریز به حساب و یا لیست بیمه و یا نامه پرداخت مالیات برای اثبات سابقه کار الزامی شد ، در صورتی که سابق بر این ، این انجمن سوابق کاری را صرفا با نامه گواهی اشتغال تایید می کرد.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top