جمعیت استرالیا

جمعیت استرالیا

جمعیت کلی استرالیا حدود 25 میلیون نفر می باشد و مساحت کلی آن حدود 7.7 میلیون کیلومتر مربع است.
علت اصلی مهاجرت, آب و هوای مناسب استرالیا است؛ با این همه، علاوه بر اروپاییها درصد بالایی ازجمعیت كشور را ملیت های دیگرتشكیل می دهند، حضورملیتهای مختلف باعث ایجاد نژادهای زنده, شاداب و آمیختگی فرهنگی شده است.
درحال حاضر استرالیا كشوری مطلوب جهت زندگی است و بنابراین دولت احساس می كند كه می تواند تعداد بیشتری مهاجر انتخاب كند. به عنوان پیآمد سیاست های فشرده مهاجرت, روش های مهاجرت استرالیا نسبتا پیچیده است و مهاجرت به استرالیا وقت گیرتر و گران تر از مهاجرت به اروپا است (روشهای مهاجرت به استرالیا خیلی شبیه روش های مهاجرت به آمریكای شمالی است). تعداد عظیمی از شهروندان انگلیسی هر ساله به خاطر آب و هوا, چشم اندازهای شغلی و مسكن ارزان تر, به استرالیا مهاجرت می كنند. جمعیت نسبتا كم استرالیا و منابع عظیم طبیعی به این معنی است كه استرالیایی ها ازدستمزدهای بهتر, هزینه زندگی پایین تر و سطح زندگی بالاتری نسبت به همنوعان خود دركشورهای توسعه یافته دیگر برخوردارند .

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top