ویزای استرالیا برای همسر 309

ویزای استرالیا برای همسر 309

برای حائز شرایط بودن برای این ویزا متقاضی باید با فرد حمایت کننده از قبل ازدواج کرده باشد. برای تشکیل پرونده برای این ویزا در خارج از استرالیا بر اساس ازدواج متقاضی در زمان تشکیل پرونده با فرد حمایت کننده بطور قانونی ازدواج کرده و یا قصد ازدواج در آینده بسیار نزدیک داشته باشد (این ازدواج پیش از آنکه تصمیمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا در باره درخواست ویزا گرفته شود انجام شده باشد) چنانچه ازدواج در کشور دیگری به غیر از استرالیا صورت گرفته باشد و این ازدواج در کشور متبوع متقاضی قانونی تلقی گردد این ازدواج از نظر قوانین استرالیا به عنوان ازدواج قانونی مورد تایید میباشد.
شرایط لازم
• از طرف فردی که شرایط لازم را برای این ویزا دارد حمایت شده باشد
• بطور قانونی متقاضی و فرد حمایت کننده با یکدیگر ازدواج کرده باشند
• متقاضی بتواند ثابت کند قصد ایشان برای تشکیل یک زندگی مشترک با همسرشان واقعی است
• متقاضی بتواند ثابت کند ادامه زندگی با همسرشان که ایشان را حمایت کرده اند واقعی است
• متقاضی بتواند ثابت کند که با همسرشان زندگی میکنند. چنانچه به دلیل تشکیل پرونده برای این ویزا و یا به هر دلیل از یکدیگر جدا زندگی میکنند این جدائی موقتی است
• شرایط سلامت و عدم سوء پیشینه را دارا باشند

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top