ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری استرالیا ۱۸۸

ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری استرالیا ۱۸۸

ویزاهای مهارت کسب و کاربخشی از گروه ویزا های مهارتی هستند که برای افراد با تجربه و دارای مهارت در کسب و کار و یا سرمایه گذاری برای مهاجرت وجود دارند.
بیشتر ویزاهای مهارت کسب و یا کار در دو مرحله میباشند. در مرحله اول متقاضی برای ویزای موقت قابل تبدیل به ویزای دائم اقدام کرده و چنانچه شرایط لازم را کسب کرده باشند میتوانند برای ویزای دائم اقدام نمایند.

ویزای مهارت کسب و کار 188
از اول جولای 2012 ویزای مهارت کسب و کار 188 بخشی از Skill Select  محسوب میشود. به این معنی که متقاضیان نمیتوانند بطور مستقیم تشکیل پرونده بدهند ابتدا باید برای EOI اقدام کرده ومنتظر دعوتنامه برای ارسال مدارک بمانند.
ویزاهای جدید موقت ویزاهای نوآوری و سرمایه گذاری (موقت) زیر کلاس 188 میباشند که در سه مسیر مختلف شناسائی میشوند.
• مسیر کسب و کار نوآوری برای متقاضیانی است که قصد دارند صاحب و مدیر کسب و کار خودشان باشند.
• مسیر سرمایه گذاری برای متقاضیانی است که قصد دارند از طریق سرمایه گذاری نقدی نزد دولت ایالتی اقدام نمایند.
• مسیر سرمایه گذاری قابل توجه برای متقاضیانی است که قصد دارند از طریق سرمایه گذاری کلان (حداقل 5 میلیون دلار) نقدی نزد دولت ایالتی اقدام نمایند.
برای EOIدر زمان اقدام متقاضیان باید شرایط ذیل را دارا باشند:
• سن متقاضی باید زیر 55 سال باشد. (در شرایط خاص چنانچه کسب بیشنهادی دارای منافع اقتصادی قابل توجه باشد سن بالای 55 نیز پذیرفته میشود)
• دارای کسب و کار و یا سرمایه گذاری موفق باشد
• دارائی کافی شخصی و در کسب و کار داشته باشد
برای ویزای مسیر کسب و کار نوآوری متقاضیان باید بتوانند 65 امتیاز کسب کنند و مجوز احداث کسب و کار را از یکی از ایالتها دریافت کرده باشند.
برای ویزای مسیر کسب و کار نوآوری لازم است که متقاضی صاحب کسب و کار بوده و آن کسب و کار را با موفقیت اداره کرده و کسب و کار دارای حداقل معادل 500000 دلار گردش مالی در2 سال از 4 سال گذشته برای هر سال بوده و دارائی متقاضی معادل 800000 دلار در زمان EOI باشد.
برای ویزای سرمایه گذاری متقاضی باید حداقل در سه سال دارای کسب و کار موفق بوده و یا سرمایه گذاری قانونی را اداره کرده باشد. دارائی متقاضی در زمان ارسال مدارک باید معادل دو میلیون ودویست و پنجاه هزار دلار استرالیا بوده و مبلغ یک و نیم میلیون دلار استرالیا سرمایه گذاری نماید.
در مسیر سرمایه گذاری قابل توجه دارائی متقاضی باید معادل 5 میلیون دلار که از طرق قانونی بدست آمده باشد و این دارائی باید بدون مانعی برای متقاضی قابل دسترس بوده و برای سرمایه گذاری آماده باشد. متقاضی باید قصد ادامه سرمایه گذاری در استرالیا نیز داشته باشد.
ویزاهای کسب و کار دائم
ویزای زیر کلاس 188 به مدت 4 سال بوده و متقاضی اصلی این ویزا بعد از 2 سال از تاریخ ویزا در صورتی که شرایط لازم را دارا باشد میتواند برای ویزای زیر کلاس 888 که ویزای اقامت دائم است اقدام نماید در شرایط خاص و فقط در ویزاهای کسب و کار نو آوری امکان تمدید این ویزا به مدت 2 سال وجود دارد .
در حالی که در زمان درخواست برای ویزای 888 اقامت دائم نیازی به ارائه EOI نیست اما کماکان مجوز فعالیت کسب و کار از یکی از ایالت های استرالیا ضروری است.
قوانین قبل از جولای 2012
در عین حالی که کلیه ویزاهای بعد از جولای 2012 باید از طریق SkillSelect  انجام بگیرند اما دارندگان ویزاهای موقت که قبل از جولای 2012 صادر شده باشند برای ویزاهای اقامت دائم از طریق سیستم قبل از جولای 2012 و برای ویزاهای ذیل اقدام کنند.
ویزاهای موقت کسب و کار و یا سرمایه گذاری قبل از جولای 2012
• صاحبان کسب (موقت) زیر کلاس 160
• صاحبان کسب که از طریق ایالت و یا مناطق اسپانسر شده باشند (موقت) زیر کلاس 163
• مدیران ارشد (موقت) زیر کلاس 161
• مدیران ارشد که از طریق ایالت و یا مناطق اسپانسر شده باشند (موقت) زیر کلاس 164
• سرمایه گذار (موقت) زیر کلاس 162
• سرمایه گذار ارشد که از طریق ایالت و یا مناطق اسپانسر شده باشند (موقت) زیر کلاس 165
ویزاهای دائم کسب و کار و یا سرمایه گذاری قبل از جولای 2012
• صاحبان کسب زیر کلاس 890
• صاحبان کسب که از طریق ایالت و یا مناطق اسپانسر شده باشند زیر کلاس 892
• سرمایه گذار زیر کلاس 891
• سرمایه گذار ارشد که از طریق ایالت و یا مناطق اسپانسر شده باشند زیر کلاس 893
جهت تشکیل پرونده برای این ویزا مهارت کسب و کار 188 اخذ حمایت دولت ایالتی و یا منطقه ای الزامی بوده و نیازی به ارائه مدرک توانائی زبان انگلیسی نیست. این ویزا موقت 4 ساله است و تحت شرایط خاص 2 سال نیز قابل تمدید میباشد.
در زمان صدور این ویزا میتوان خارج از خاک استرالیا و یا داخل استرالیا بود.
شرایط لازم:
• کسب حداقل 65 امنیاز از جدول امتیازها
• ارائه EOI – (Expression of Interest) – (درخواست نامه اظهار تمایل برای مهاجرت) سیستم.
• داشتن کمتر از 55 سال سن و یا اینکه ایالت حمایت کننده به دلیل صلاحیت بالای فرد متقاضی از مورد سن متقاضی چشم پوشی کند.
دو مسیر اصلی برای این ویزا وجود دارد:
 
1-مسیر نوآوری   Innovation:
  
شرایط لازم:
• داشتن تعهد واقعی و واقع بینانه برای فعال بودن در یک کسب و کار جدید و یا موجود در استرالیا
• داشتن پیشینه موفق و فراگیر در کسب و کار و مدیریت کسب و کار
• مجموع دارایی شخصی و کسب کار فرد متقاضی معادل حداقل 800000 دلار استرالیا باشد
• گردش مالی (فروش کل) کسب و یا تجارت متقاضی سالیانه معادل حداقل 500000 دلار استرالیا باشد
 
ضوابط مسیر کسب و کار نوآوری برای صاحبان و مدیران کسب و کار ویزا 188 (اقامت موقت)    
هدف متقاضیانی که قصد دارند صاحب و مدیر کسب و کار خودشان در استرالیا باشند    
سن سن متقاضی در زمان دعوتنامه باید زیر 55 سال باشد. (در شرایط خاص چنانچه کسب پیشنهادی دارای منافع اقتصادی قابل توجه باشد سن بالای 55 نیز پذیرفته میشود)    
امتیاز برای ویزا مسیر کسب و کار نوآوری متقاضیان باید بتوانند 65 امتیاز کسب کنند    
حمایت منطقه ای/ایالتی مجوز احداث کسب و کار را از یکی از ایالت ها دریافت کرده باشند    
SkillSelect ابتدا باید برای expression of interest اقدام کرده و منتظر دعوتنامه برای ارسال مدارک بمانند    
دارایی خالص (شخصی و کسب) دارایی متقاضی حداقل معادل 800000 دلار در زمان expression of interest باشد    
گردش مالی سالیانه متقاضی صاحب کسب و کار بوده و آن کسب و کار را با موفقیت اداره کرده و کسب و کار دارای حداقل معادل 500000 دلار گردش مالی در2 سال از 4 سال گذشته برای هر سال بوده باشد    
وابستگی مالکیت متقاضی صاحب کسب و کارحداقل30% سهام را دارا بوده و یا 10% در صورتی که شرکت سهامی عام باشد    
کسب و کار موفق کسب و کار را با موفقیت اداره کرده باشد    
مدیریت کسب موجود 2 سال از 4 سال گذشته حداقل 50% از وقت خود را صرف مدیریت کسب و کارکرده باشد    
تعهد واقعی به کسب و کار کسب و کار مورد تایید را در استرالیا احداث کرده و این کسب و کار را اداره کرده ووابستگی مالکیت قابل توجهی در این کسب و کار را داشته باشد    
فعالیت غیر قابل قبول در کسب و کار متقاضی و همسر وی سابقه فعالیتهای کسب و کار غیر قابل قبول نداشته باشند    
توانائی زبان انگلیسی ارائه IELTS 4/5 در هر مهارت و یا پرداخت هزینه کلاسهای زبان در استرالیا    
دوره اعتبار ویزا این ویزا موقت 4 ساله است و این ویزا را میتوان برای 2 سال و یک بار در شرایط خاص تمدید کرد. بنابراین میتوان با این ویزا 6 سال بطور موقت در استرالیا زندگی کرد    
اقامت دائم ویزا های زیر کلاس 188 اقامت موقت 4 ساله است. دارندگان این ویزا فرصت دارند با رعایت شرایط و ارائه درخواست برای اقامت دائم ویزا 888 اقدام نمایند در حالی که در زمان درخواست برای ویزای 888 اقامت دائم نیازی به ارائه expression of interest  نیست اما کماکان مجوز احداث کسب و کار از یکی از ایالت های استرالیا ضروری است.  
 
 
این ویزا را می توان برای 2 سال با داشتن شرایط ذیل تمدید کرد:
 
ضوابط نمدید مسیر کسب و کار نوآوری برای صاحبان و مدیران کسب و کار ویزا 188 (اقامت موقت)    
نیاز باید نیاز به ادامه اقامت در استرالیا و اداره کسب و کار را ارائه نماید    
وابستگی مالکیت حداقل30% سهام کسب و کار در استرالیا را دارا بوده و یا 10% در صورتی که شرکت سهامی عام باشد    
تعهد وابستگی مالکیت درکسب و کار در استرالیا را دارا بوده و به اداره این کسب و کار در استرالیا ادامه دهد    
سلامتی معاینات پزشکی دوباره انجام میگیرد    
دوره اعتبار ویزا این ویزا را میتوان برای 2 سال و برای یک بارتمدید کرد  
مسیر سرمایه گذاری Investor Stream:
 
شرایط لازم:
 
• داشتن حداقل 3 سال دخالت مستقیم در سرمایه گذاری واجد شرایط
• سرمایه گذاری معین شده و قابل قبول معادال 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار دلار استرالیا) در اوراق قرضه دولت ایالتی و یا منطقه ای حمایت کننده
• مجموع دارایی شخصی و کسب کار فرد متقاضی معادل دو میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار استرالیا باشد
• برای تشکیل پرونده برای این ویزا نیازی به ارائه گردش مالی سالیانه نیست
این نوع ویزا برای کسانی است که از تجربه لازم در سرمایه گذاری های موفق تجاری برخوردار بوده و تعهد واقعی برای آغازسرمایه گذاری جدید در استرالیا را نیز داشته باشند. استرالیا از افراد با تجربه در سرمایه گذاری، برای زندگی و اقامت دائم در این کشور دعوت می نماید. هدف از طبقه بندی ویزا اقامت از طریق نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری، جذب افرادی است که سوابق قابل استناد در سرمایه گذاری داشته و آمادگی دارند تا تجربیات خود را به استرالیا انتقال دهند. انتظار می رود متقاضیان این نوع ویزا پس از استقرار در استرالیا بتوانند در جهت بهبود اقتصاد استرالیا و بازار کار آن گام بردارند.
ویزا های این گروه معمولا با اعتبار 4 ساله صادر می شوند که در پاره ای از موارد برای راه کار نوآوری در کسب و کار امکان تمدید آن به مدت 2 سال دیگر نیز وجود دارد، همچنین در مورد راه کار سرمایه گذاری عمده تمدید ویزا تا 8 سال امکان پذیر است ولی برای راه کار سرمایه گذاری این امکان وجود ندارد. شخص متقاضی بایستی حداکثر تا 2 سال بعد از ورود اقدام به دائر نمودن تجارت موفق بنمایند و درصورت واجد شرایط بودن و موفقیت در کسب و کار، اقامت دائم استرالیا به ایشان و خانواده تعلق می گیرد.
این نوع ویزا سه راه کار دارد:
• راه کار سرمایه گذاری: برای افرادی که می خواهند یک سرمایه گذاری مشخص (5/1 میلیون دلار استرالیا) را در یک ایالت یا منطقه استرالیا انجام دهند و در استرالیا کسب و کار و فعالیت های سرمایه گذاری را پس از سپری دوره سرمایه گذاری اولیه انجام دهند.
• راه کار سرمایه گذاری عمده : برای افرادی که مایل به سرمایه گذاری حداقل 5 میلیون دلار استرالیا مطابق قوانین سرمایه گذاری استرالیا هستند و می خواهند پس از سپری دوره سرمایه گذاری اولیه در استرالیا کسب و کار و فعالیت های سرمایه گذاری خود را انجام دهند.
• راه کار سرمایه گذاری پریمیوم : برای افرادی که مایل به سرمایه گذاری حداقل 15 میلیون دلار استرالیا مطابق قوانین سرمایه گذاری پریمیوم استرالیا هستند و مایل به سرمایه گذاری اولیه در کسب و کار و فعالیت های سرمایه گذاری خود در استرالیا باشند.
شرایط ویزا
تقاضانامه ها فقط همراه دعوت نامه ایالتی قابل قبول هستند. برای درخواست ویزا، متقاضی بایست واجد شرایط ذیل باشد:
• ارسال" ابراز تمایل برای مهاجرت به استرالیا "(EOI)،
• معرفی نامه دولتی ایالتی یا منطقه ای،
• سن کمتر از 55 سال،
• داشتن کسب و کار موفق و یا پیشینه سرمایه گذاری،
• داشتن دارایی های لازم شخصی و کسب و کار،
• کسب حداقل نمره 65 امتیاز در تست امتیاز دهی نوآوری،
• متقاضی اصلی و همگی افراد خانواده همراه ایشان بایستی با موفقیت مراحل تست پزشکی را گذرانده و گواهی عدم سوء پیشینه را ارائه نمایند.
این نوع ویزا چگونه کار می کند
این ویزا به عنوان بخشی از برنامه نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری ، به دنبال گسترش اقتصاد کشور استرالیا است.
ویزا موقت نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری تنها از طریق دعوتنامه در دسترس است. قبل از اینکه دعوت شوید، برای بار اول شما بایست ابراز تمایل برای مهاجرت به استرالیا (EOI) را از طریق SkillSelect تسلیم کند.
ابراز تمایل برای مهاجرت به استرالیا (EOI)
ابراز تمایل برای مهاجرت (EOI) وضعیت متقاضی را برای علاقه مندی به راه کار نوآوری در کسب و کار و یا راه کار سرمایه گذاری مشخص می نماید. همچنین شما بایستی علاقه مندی خود را برای مهاجرت به تنها یک یا همه ایالت ها و مناطق استرالیا مشخص نمایید. در این مرحله نیازی به ارایه مستندات ندارید.
زمانی که اظهارات شما در SkillSelect ثبت شود، ایالت ها یا مناطق می توانند بر اساس نیازمندیهای خود شما را برای درخواست ویزا به اداره مهاجرت معرفی نماید. ایالت ها و مناطق استرالیا برای این تصمیم گیری معیارهای خود را برای صدور معرفی نامه دارند. ایالت ها و مناطق در بیشتر موارد ، قبل از معرفی، در مورد امکانات کسب و کار با شما تماس خواهند گرفت.
ضوابط و تعهدات
پس از اخذ ویزا موقت نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (زیر گروه 188) امکانات ذیل برای شما فراهم می شود:
• تأسیس و یا توسعه کسب و کار موجود در استرالیا، و یا سرمایه گذاری تعیین شده با دولت ایالتی یا دولت منطقه ای استرالیا،
• امکان سفر در داخل و خارج از استرالیا در طول مدت اعتبار ویزا موقت،
• امکان همراهی اعضای خانواده با خود در استرالیا،
• امکان درخواست اقامت دائم برای ویزا نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (زیر گروه 888).
در راه کارنوآوری در کسب و کار پس از گذشت 2 سال از ورود و رعایت تمام ضوابط و کسب شرایط لازم برای ویزا دائم، متقاضی می تواند درخواست اقامت دائم برای ویزا نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (زیر گروه 888) را داشته باشد.
 
ضوابط مسیر سرمایه گذاری برای متقاضیانی که از طریق سرمایه گذاری نقدی نزد دولت ایالتی اقدام مینمایندویزا 188 (اقامت موقت)    
هدف سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاری مورد تایید نزد دولت ایالتی و قصد ادامه سرمایه گذاری در استرالیا    
سن سن متقاضی در زمان دعوتنامه باید زیر 55 سال باشد.    
امتیاز برای ویزا مسیر کسب و کار نوآوری متقاضیان باید بتوانند 65 امتیاز کسب کنند    
حمایت منطقه ای/ایالتی مجوز سرمایه گذاری را از یکی از ایالت ها دریافت کرده باشند    
SkillSelect ابتدا باید برای expression of interest اقدام کرده و منتظر دعوتنامه برای ارسال مدارک بمانند    
مهارت در مدیریت در رابطه با سرمایه گذاری و یا کسب و کار مورد تایید تاریخچه موفقی داشته باشند    
در گیر بودن مستقیم حداقل 3 سال تجربه مستقیم در مدیریت یک و یا بیشتر درسرمایه گذاری و یا کسب و کار واجد شرایط داشته باشند    
تعهد داشتن تعهد واقعی و واقع گرایانه برای ادامه کسب و کار و فعالیت های سرمایه گذاری در استرالیا پس از اتمام سرمایه گذاری اولیه .    
شرایط اضافی رای حداقل یکی از 5 سال مالی قبل از دعوت، متقاضی باید به طور مستقیم اداره یکی از فعالیت های زیر را انجام داده باشد .
سرمایه گذاری واجد شرایط برابر حداقل 1.5 میلیون دلار. یا کسب و کار واجد شرایط که در آن حداقل 10٪ از ارزش کل کسب و کار متعلق به متقاضی بوده باشد    
دارایی خالص (شخصی و کسب) دارایی متقاضی و / همسر وی حداقل 2.25 میلیون دلار برای 2 سال مالی بلافاصله قبل از دعوت بوده باشد این دارایی ها قانونی کسب شده و برای انتقال به استرالیا ظرف 2 سال پس از اعطای این ویزا در دسترس باشد    
سرمایه گذاری تعیین شده پس از ورود به استرالیا، باید سرمایه گذاری تعیین شده برای حداقل 4 سال حفظ شود    
منابع مالی (برای سرمایه گذاری تعیین شده) منابع مالی (برای سرمایه گذاری تعیین شده) باید:
1- بدون وابستگی و تعهد باشد
2-از طریق کسب و کار و یا کسب و کارها و یا سرمایه گذاری مجاز حاصل شده باشد    
فعالیت غیر قابل قبول در کسب و کار متقاضی و همسر وی سابقه فعالیتهای کسب و کار غیر قابل قبول نداشته باشند    
تعهدات در کسب و کار پس از اعطای ویزا پس از ورود به استرالیا، سرمایه گذاری تعیین شده باید برای حداقل 4 سال حفظ شود    
توانائی زبان انگلیسی ارائه IELTS 4/5 در هر مهارت و یا پرداخت هزینه کلاسهای زبان در استرالیا    
التزام به اقامت در استرالیا متقاضی باید حداقل به مدت 2 سال در ایالت تایید کننده اقامت داشته باشد    
دوره اعتبار ویزا ویزا های زیر کلاس 188 اقامت موقت 4 ساله است    
اقامت دائم ویزا های زیر کلاس 188 اقامت موقت 4 ساله است. دارندگان این ویزا فرصت دارند با رعایت شرایط و ارائه درخواست برای اقامت دائم ویزا 888 اقدام نمایند در حالی که در زمان درخواست برای ویزای 888 اقامت دائم نیازی به ارائه expression of interest  نیست اما کماکان مجوز از یکی از ایالت های استرالیا ضروری است  
سرمایه گذاری واجد شرایط سرمایه گذاری برای اهداف تولید بازگشت به شکل درآمد یاسود سرمایه بوده، و برای استفاده شخصی نباشد.
سرمایه گذاری واجد شرایط شامل مالکیت در:
• یک کسب و کار، و یا
• نقدی بر سپرده، و یا
• سهام یا اوراق قرضه، و یا
• املاک و مستغلات (خانه شخصی نباشد)، و یا
• طلا و نقره شمش، بوده باشد سرمایه گذاری تعیین شده 'سرمایه گذاری است که در اوراق قرضه ایالت حمایت کننده انجام گرفته باشد.
مسیر سرمایه گذاری قابل توجه (Significant)
برای متقاضیانی است که قصد دار ند از طریق سرمایه گذاری کلان (حداقل 5میلیون دلار) نقدی نزد دولت ایالتی اقدام نمایند.
این ویزا بخشی از ویزاهای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری است. این ویزا برای کسانی است که از تجربه کافی در کسب و یا کار و یا سرمایه گذاری برخوردار هستند
متقاضیان این ویزا ابتدا باید از طریق Expression of Interest (EOI)  اقدام کرده و منتظر تایید ایالتی که درخواست داده اند باشند. در صورت تایید ایالت مربوطه متقاضی دعوت برای ارائه مدارک به وزارت امور داخلی استرالیا (DHA)  دریافت میکند.
در این ویزا نیازی به کسب امتیاز نبوده و محدودیت سنی نیز ندارد و مهارت زبان انگلیسی نیز لازم نیست. اما باید شرایط ذیل را دارا باشند:
• حداقل دارائی معادل 5 میلیون دلار استرالیا که بطور قانونی کسب شده باشد
• قصد سرمایه گذاری منطبق با مقررات را داشته باشند
• در ایالت تایید کننده اقامت کنند
• قصد سرمایه گذاری طولانی مدت در استرالیا داشته باشند
سرمایه گذاری منطبق با مقررات
سرمایه گذاری های مورد تایید منطبق با مقررات شامل:
• سرمایه گذاری در سهام دولت استرا لیا؛ ایالت و یا مناطق
• سرمایه گذاری مستقیم در شرکتهای خصوصی استرالیا
• سرمایه گذاری در بنیادهای مالی تحت مقررات کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا
سرمایه گذاری میتواند در قسمتهای مختلف و به هر نسبتی انجام گیرد. سرمایه گذاری باید بطور مستمر و به مدت 4 سال انجام گرفته باشد. هر یک از ایالت ها شرایط خود را برای تایید درخواست متقاضیان دارند.
سرمایه گذاری مورد تایید شامل موارد ذیل میباشد:
• اوراق قرضه دولت مشترک منافع، ایالت و یا دولت منطقه.
• اوراق بهادار دولت استرالیا و یا سرمایه گذاری در کمیسیون (ASIC) بنیادهای مالی تحت مقررات کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا که با اخذ مجوز برای سرمایه گذاری در استرالیا؛ و یا
• سرمایه گذاری مستقیم در شرکت های خصوصی استرالیا
سرمایه گذاری در بنیادهای مالی تحت مقررات کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) باید محدود به ضوابط تعیین شده ذیل که از طرف اداره مهاجرت در تاریخ 27/7/2013 اعلام شده انجام گیرد:
• پروژه های زیربنایی در استرالیا؛
• در سازمان های مالی که سپرده های نقدی دریافت میکنند (از جمله گواهینامه مذاکره سپرده، صورت حساب بانکی و دیگر ابزار مانند پول نقد)
• اوراق قرضه صادر شده توسط دولت مشترک المنافع یا دولت ایالتی یا دولت منطقه ای.
• اوراق قرضه، سهام، ارقام و یا دیگر اوراق قرضه شرکتی در شرکت ها و تراست های اعلام شده و یا اینکه انتظار می رود که در مدت 12 ماه در بورس اوراق بهادار استرالیا قرار گیرند.
• اوراق قرضه و یا سپرده مدت دار صادر شده توسط موسسات مالی استرالیا.
• پرو ژ ه های املاک و مستغلات در استرالیا؛
• صنایع کشاورزی در استرالیا
• مقرری های بازنشستگی که از طرف شرکت های بیمه ثبت شده در استرالیا مطابق با ماده 9 یا 12A قانون بیمه عمر سال 1995 صادر شده اند
توجه: سرمایه گذاری مستقیم در املاک و مستغلات در استرالیا معیارهای سرمایه گذاری مورد تایید را برآورده نمی سازد
مزایای استفاده از ویزا سرمایه گذاری قابل توجه   Significant Investment Visa
• محدودیت سنی ندارد
• نیاز به ارائه توانایی زبان ندارد
• نیاز به کسب امتیاز نیست
• این ویزا را میتوان برای 2 سال و برای 2 بار تمدید کرد
• شرایط اقامت پایین (160 روز در 4 سال) برای ویزا 888 دائم کفایت میکند
نکات کلیدی که باید به آنها توجه شوند:
• چگونه برای  (EOI) درخواست داد
• حمایت ایالتی را چگونه اخذ کرد. با توجه به اینکه هر دولت ایالتی / منطقه ای معیارهای نامزدی خود راداشته و دعوت  DHA برای این ویزا منوط به شرایط دولت ایالتی / است
اثبات چگونگی منبع سرمایه گذاری مبنی بر اینکه:
• بطور قانونی به دست آورد شده است،
• بدون وابستگی و تعهد میباشد
• برای سرمایه گذاری مطابق با شرایط در استرالیا در دسترس بوده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت
• نحوه ارائه مدارک مستند در مورد منبع این سرمایه
ویزا سرمایه گذار و نوآوری کسب و کار ویزا های بسیار پیچیده ای هستند.در هر دو مراحل ویزا 188 و 888 اشخاص ثالث ذینفع هستند- از جمله، مشاوران مالی سرمایه گذاری و مهاجرت، مشاوران املاک برای خرید کسب، مشاوران حقوقی در مورد اخذ مجوزهای لازم و آگاهی از قوانین کسب و تجارت و سرمایه گذاری در استرالیا، دولت ایالتی /دولت منطقه ای و همچنین اداره مهاجرت. مهم است بدانیم چگونه و به سرعت میتوان سرمایه گذاری را قبل از صدور ویزا که از طرف وزارت امور داخلی DHA درخواست شده برای سرمایه گذاری در استرالیا منتقل کرد و یا چگونه به بهترین نحو سرمایه گذاری خود را در استرالیامدیریت کرد به طوری که همچنان ضوابط سرمایه گذاری های مختلف برای مدت حداقل 4 سال رعایت شده و در زمان درخواست برای ویزا 888 مشکلی وجود نداشته باشد به خصوص برای برخی از کشورها که در آنها محدودیت انتقال ارز وجود دارد.
نکته اساسی این است که متقاضیان بالقوه باید از طریق متخصصان با تجربه و اخلاقی که در برنامه ریزی و مدیریتبرنامه این نوع ویزا ها و سرمایه گذاری در استرالیا تجربه و آگاهی کامل دارند و میتوانند در یک قالب کلی بهترین نتیجه را ارائه دهند به دقت شناسایی و با این شرکتهای تخصصی کار کنند تا هم از وضعیت اقامت دائم خود مطمئن باشند و هم بازدهی مالی قوی چه از طریق راه اندازی کسب و کار و یا سرمایه گذاری خود کسب کنند. در غیر اینصورت نتیجه می تواند این باشد که موفق به اخذ اقامت دائم نشده و یا با زیان های مالی در پایان 4 سال روبرو شوند.
 
ضوابط مسیر سرمایه گذاری قابل توجه برای متقاضیانی است که قصد دار ند از طریق سرمایه گذاری کلان (حداقل 5میلیون دلار) نقدی نزد دولت ایالتی اقدام نمایند.    
هدف برای کسانی که مایل به سرمایه گذاری حداقل 5 میلیون دلار سرمایه گذاری مورد تایید در استرالیا    
سن بدون محدودیت سنی    
امتیاز کسب امتیاز ندارد    
حمایت منطقه ای/ایالتی مجوز سرمایه گذاری را از یکی از ایالت ها دریافت کرده باشند    
SkillSelect ابتدا باید برای expression of interest اقدام کرده و منتظر دعوتنامه برای ارسال مدارک بمانند    
سرمایه گذاری تعیین شده باید 5 میلیون دلار را منطبق با شرایط سرمایه گذاری در استرالیا سرمایه گذاری نمایند    
تعهد متعهد بهسرمایه گذاری به مدت 4 سال منطبق با شرایط سرمایه گذاری    
منابع مالی (برای سرمایه گذاری تعیین شده) دارایی متقاضی و / همسر وی حداقل 5 میلیون دلار باشد که:
• بطور قانونی به دست آورد شده است،
• بدون وابستگی و تعهد باشد
• و برای سرمایه گذاری مطابق با شرایط در استرالیا در دسترس بوده و مورد استفاده قرار گیرد    
پرسشنامه لازم فرمهای 1412 و 1423 باید امضا شوند    
فعالیت غیر قابل قبول در کسب و کار متقاضی و همسر وی سابقه فعالیتهای کسب و کار غیر قابل قبول نداشته باشند    
توانائی زبان انگلیسی نیازی به ارائه مدرک زبان نیست    
التزام به اقامت در استرالیا متقاضی باید حداقل به مدت 160 روز (در 4 سال) در ایالت تایید کننده اقامت داشته باشد    
دوره اعتبار ویزا این ویزا موقت 4 ساله است و این ویزا را میتوان برای 2 سال و یک بار در شرایط خاص تمدید کرد. بنابراین میتوان با این ویزا 6 سال بطور موقت در استرالیا زندگی کرد  
این ویزا را میتوان برای 2 سال و 2 بار با داشتن شرایط ذیل تمدید کرد:
 
ضوابط تمدید مسیر سرمایه گذاری قابل توجه برای متقاضیانی است که قصد دار ند از طریق سرمایه گذاری کلان (حداقل 5 میلیون دلار) نقدی نزد دولت ایالتی اقدام نمایند.    
سرمایه گذاری متقاضی ملزم به ادامه سرمایه گذاری است    
پرسشنامه 1412 و 1413 امضاء شوند    
سلامتی معاینات پزشکی دوباره انجام میگیرد    
اعتبار ویزا (تمدید) این ویزا را میتوان برای 2 سال و برای 2 بار تمدید کرد  
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top