ویزای اقامت دائم استرالیا با اسپانسر ایالتی ۱۹۰

ویزای اقامت دائم استرالیا با اسپانسر ایالتی ۱۹۰

برای متقاضیانی است که از طرف دولت ایالتی و یا منطقه ای حمایت (اسپانسر) شده اند. هر یک از دولتهای ایالتی و یا منطقه ای لیست مشاغل مورد نیازخود را هر از چند گاهی اعلام میدارند که از لیست اداره مهاجرت وسیع تر است. هر ایالتی هم بسته به نیاز در رابطه با سوابق کار و سطح توانائی زبان ، توانائی مالی پیش شرط های لازم خود را اعلام میکنند. از مزایای درخواست برای این ویزا این است که روند بررسی برای این ویزا بدلیل حمایت ایالتی از اولویت برخوردار بوده و سریع تر میباشد. در عین حال باحمایت ایالت 5 (پنج) امتیاز نیز برای متقاضی این ویزا لحاظ میشود. این امر امکان ارسال دعوتنامه از اداره مهاجرت را نیز میتواند تسریع نماید.

آیا برای این ویزا باید داخل استرالیا و یا خارج از استرالیا بود؟
برای ویزا اقامت دائم حمایت ایالتی زیر گروه 190میتوان هم از داخل استرالیا و هم خارج از استرالیا اقدام کرد. برای تشکیل پرونده در داخل خاک کشور استرالیا متقاضی باید دارای ویزا اساسی (قابل توجه) بوده و یا تحت ویزا ارتباطی (Bridging Visa) A, B, و C باشد. در صورت تشکیل پرونده در داخل خاک استرالیا اداره مهاجرت با صدور ویزا ارتباطی (Bridging Visa) اجازه کار و زندگی را تا صدور ویزا اصلی برای متقاضی صادر میکند.

آیا شرایط لازم را برای این ویزا دارم؟
• کسب 65 امتیاز جهت تشکیل پرونده برای این ویزا الزامی است
• کسب امتیاز 65 به پارامتر هائی از قبیل سن، مدارک و گواهینامه های تحصیلی اخذ شده در خارج از استرالیا، توانائی در زبان انگلیسی، سوابق کار در استرالیا و یا خارج از استرالیا، مدارک تحصیلی اخذ شده در استرالیا و یا اخذ حمایت ایالتی بستگی دارد.
• سن متقاضی باید بین 18 تا 45 باشد.
• باید ارزشیابی مهارت متقاضی که دارای اعتبار 3 ساله است با مرتبط بودن حرفه و تحصیلات از یکی از 35 سازمان ارزشیابی که با حرفه و فن متقاضی ارتباط دارد اخذ شده باشد.
• متقاضی تست IELTS که 3 سال نیز اعتبار دارد را با نتیجه 6 از 9 در هر مهارت ارائه نماید.
• داشتن تایید حمایت (اسپانسری) از دولت ایالتی و یا منطقه ای مورد نظر

مراحل تشکیل پرونده برای ویزا اقامت دائم 190
• برای کسب 65 امتیاز حد نصاب لازم بدقت محاسبه شود
• داشتن ارزشیابی مهارت از یکی از سازمانهای ارزشیابی مرتبط با حرفه
• شرکت در آزمون IELTS برای رسیدن به حد نصاب نمره قبولی (حداقل 6 از 9 در هر مهارت)
• داشتن تایید حمایت (اسپانسری) از دولت ایالتی و یا منطقه ای مورد نظر
• ارائه EOI (Expression of Interest) – ابراز تمایل برای مهاجرت – EOI سیستم پرسشنامه الکترونیکی است که اداره مهاجرت دولت استرالیا میتواند اولویت مهاجران بالقوه را بر اساس داشتن شرایط لازم، شایستگی، بهترین و با استعداد ترین کاندید های مهاجرت برای اقامت دائم و یا تامین نیروی انسانی لازم افراد کارآمد و ماهر را انتخاب نماید.
• دریافت دعوتنامه به منظور ارائه مدارک لازم و تشکیل پرونده.متقاضی باید حد اکثر ظرف 65 روز پس از دریافت دعوتنامه از اداره مهاجرت (DIBP) کلیه مدارکی را که در EOI اعلام کرده ارسال نمایند.

شرایط و مزایا:
ویزا اقامت دائم حمایت ایالتی زیر گروه 190 ویزا اقامت دائم 5 ساله است . دارندگان این ویزا اجازه دارند بطور نا محدود دراسترالیا زندگی کنند مشروط بر اینکه 2 سال از 5 سال را باید در ایالت و یا منطقه ای که آنها را مورد حمایت (اسپانسر) قرار داده است اقامت داشته باشند. دارندگان این ویزا دارای اجازه کارو تحصیل هستند و میتوانند از مزایای خدمات درمانی، تحصیل فرزندان و سرمایه گذاری در املاک بهره مند شوند. پس از 4 سال از تاریخ ورود به استرالیا و رسیدن به شرایط خاص اقامت میتوانند برای شهروندی استرالیا نیز اقدام نمایند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top