ویزای اقامت دائم استرالیا از طریق تخصص و مهارت ۱۸۹

ویزای اقامت دائم استرالیا از طریق تخصص و مهارت  ۱۸۹

این ویزا بدون شرایط و بصورت مستقل بوده و برای متقاضیانی است که حد نصاب امتیاز آنها حداقل به 65 امتیاز برسدو از طریق Skill Select دعوتنامه برای ارائه مدارک به اداره مهاجرت و حفاظت مرزی جهت تشکیل پرونده دریافت کرده اند. برای این ویزا نیازی به اخذ حمایت از کارفرما و یا وابستگان فامیلی و یا ایالتی  نیست.

آیا برای این ویزا باید داخل استرالیا و یا خارج از استرالیا بود؟
برای ویزا مستقل اقامت دائم زیر گروه 189 میتوان هم از داخل استرالیا و هم خارج از استرالیا اقدام کرد. برای تشکیل پرونده در داخل خاک کشور استرالیا متقاضی باید دارای ویزا اساسی (قابل توجه) بوده و یا تحت ویزا ارتباطی (Bridging Visa) A, B, و C باشد. در صورتیکه تشکیل پرونده در داخل خاک استرالیا انجام بگیرد اداره مهاجرت با صدور ویزا ارتباطی (Bridging Visa) اجازه کار و زندگی را تا صدور ویزا اصلی برای متقاضی صادر میکند.
 
آیا شرایط لازم را برای این ویزا دارم؟
• اخذ امتیاز حداقل 65 جهت تشکیل پرونده
• اخذ امتیاز 65 به پارامتر هائی از قبیل سن، مدارک و گواهینامه های تحصیلی اخذ شده در خارج از استرالیا، توانائی در زبان انگلیسی، سوابق کار در استرالیا و یا خارج از استرالیا، مدارک تحصیلی اخذ شده در استرالیا و یا اخذ حمایت ایالتی بستگی دارد.
• سن باید بین 18 تا 45 باشد.
• برگ نامه ارزشیابی مهارت متقاضی (مجموعه شغل و حرفه بعلاوه تحصیلات و آموزشهای حرفه ای) که دارای اعتبار 3 ساله است با مرتبط بودن حرفه و تحصیلات و تعیین شاخص طبقه بندی شغلی از یکی از 35 سازمان ارزشیابی که با حرفه و فن متقاضی ارتباط دارد اخذ شده باشد.
• متقاضی بتواند تست IELTS ( سایر تستهای زبان از قبیل TOEFL نیز پذیرفته است) که 3 سال نیز اعتبار دارد را با نتیجه حداقل 6 از 9 در هر مهارت ارائه نماید.
 
مراحل تشکیل پرونده برای ویزا اقامت دائم 189
• برای کسب 65 امتیاز ، حد نصاب لازم بدقت محاسبه شود.
• داشتن برگ نامه ارزشیابی مهارت از یکی از سازمانهای ارزشیابی مرتبط با حرفه
• شرکت در آزمون IELTS برای رسیدن به حد نصاب نمره قبولی (حداقل 6 از 9 در هر مهارت) – در آزمایش امتیاز به حد نصاب 65 امتیاز برسد
• ارائه EOI (Expression of Interest) –  ابراز تمایل برای مهاجرت – EOI سیستم پرسشنامه الکترونیکی است که اداره مهاجرت دولت استرالیا میتواند اولویت مهاجران بالقوه را بر اساس داشتن شرایط لازم، شایستگی، بهترین و با استعداد ترین کاندید های مهاجرت برای اقامت دائم و یا تامین نیروی انسانی لازم افراد کارآمد و ماهر را انتخاب نماید.
• دریافت دعوتنامه از وزارت امور داخلی استرالیا (DHA)  به منظور ارائه مدارک لازم و تشکیل پرونده.متقاضی باید حد اکثر ظرف 60 روز پس از دریافت دعوتنامه از وزارت امور داخلی استرالیا (DHA)  کلیه مدارکی را که در EOI  اعلام کرده را ارسال نمایند.
شرایط و مزایا:
ویزا مستقل اقامت دائم زیر گروه 189 ویزا 5 ساله اقامت دائم است . دارندگان این ویزا اجازه دارند بطور نا محدود در استرالیا زندگی کنند. دارندگان این ویزا دارای اجازه کارو تحصیل هستند و میتوانند از مزایای خدمات درمانی، تحصیل فرزندان و سرمایه گذاری در املاک بهره مند شوند. پس از 4 سال از تاریخ ورود به استرالیا و رسیدن به شرایط خاص اقامت میتوانند برای شهروندی استرالیا نیز اقدام نمایند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top