ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری 132

ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری 132

این ویزا بعد از جولای 2012 با تغییراتی کماکان فعال میباشد. این ویزا بخشی از Skill Select میباشد. برای ارسال مدارک نیاز به دعوتنامه است. این ویزا از دو مسیر مجزا تشکیل شده است.
• استعداد کسب و کار - زیر گروه 132: برای کسانی که صاحب کسب و کار قابل توجه ای بوده و گردش مالی سالیانه آنها برابر با سه میلیون دلار استرالیا در سال بوده و ارزش خالص دارائی آنها حداقل یک میلیون و نیم دلار استرالیا بوده و درخواست مدیریت کسب و کار قابل توجهی را در استرالیا داشته یاشند.
• مسیر کار آفرینی در سرمایه گذاریهای با ریسک: برای کسانی است که مایل باشند حداقل یک میلیون دلار در این گونه سرمایه گذاریها فعالیت داشته باشند.
"برای این ویزا نیازی به کسب امتیاز نیست"


ویزا اقامت دائم باید از حمایت ایالتی و یا منطقه ای برخوردار باشد. این ویزا برای صاحبان کسب و یا تجارت بوده و متقاضیان این ویزا باید از استعداد و سوابق موفق اداره کسب و یا تجارت و یا کار آفرینی برخوردار باشند. برای تشکیل پرونده این ویزا نیاز به ارائه EOI – (Expression of Interest) – (درخواست نامه اظهار تمایل برای مهاجرت) در سیستم Skill Select  میباشد.
برای تشکیل پرونده برای این ویزا دو مسیر وجود دارد:
- مسیر سرمایه گذاری مشارکت:
متقاضی این نوع سرمایه گذار باید موافقت یک میلیون دلار (استرالیائی) سرمایه گذاری مشارکتی از یکی از انستیتو های انجمن سرمایه استرالیا (AVCAL)  برای راه اندازی و یا ارائه محصول تجاری خود که منتج از ایده کسب و یا کار با ارزش وی می باشد را کسب کرده باشد.
- مسیر سرمایه گذاری برای متقاضیان با تاریخچه قابل توجه در کسب و یا کار:
شرایط لازم در زمان تشکیل پرونده:
• متقاضی دارای تاریخچه بازدهی بالا در کسب و کار و یا تجارت بوده و قصد ورود به کسب و کار در استرالیا داشته باشد.
• داشتن کمتر از 55 سال سن و یا اینکه ایالت حمایت کننده به دلیل صلاحیت بالای فرد متقاضی از مورد سن متقاضی چشم پوشی کند.
• مجموع دارایی شخصی و کسب کار فرد متقاضی معادل یک و نیم میلیون دلار استرالیا باشد. (دارایی خالص کسب بتنهایی معادل 400.000 دلار باشد)
• گردش مالی (فروش کل) کسب و یا تجارت متقاضی سالیانه معادل سه میلیون دلار استرالیا باشد.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top